راهکارهای بانکی

  • سامانه جامع بانکداری متمرکز ABIS (محصول جامع در حوزه CoreBanking)
  • سامانه بانکداری ارزی و تجارت بین الملل نوین
  • سامانه تسهیلات
  • سامانه گواهی سپرده و اوراق مشارکت
  • سامانه پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی (ACH)، زیر ساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی)
  • سامانه ساتنا (سیستم تسویه بلادرنگ و ناخالص وجوه بین بانکها)
  • سامانه کلر الکترونیک (پروژه حذف فیزیکی لاشه چک)