پرتال بهداد

سامانه‌ بهداد کانال ارتباطی بانک مرکزی با دستگاه‌های اجرایی در پروژه انتقال حساب‌‌های دولتی به بانک مرکزی است و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کلیه‌ی نیازهای اطلاعاتی (اعم از مستندات موردنیاز، طرح سؤالات مدنظر، حصول اطمینان از صحت شناسه‌های تولیدی و …) خود در این زمینه را از طریق این پرتال برطرف نمایند. پروژه‌ مزبور در راستای اجرای دستورالعمل ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور کلید خورده و در فاز اول آن قرار است درآمدهای دستگاه‌های مشمول با استفاده از شناسه واریز مستقیماً به مقصد حساب‌های تمرکزی نزد بانک مرکزی ج.ا.ا وصول گردد.