اخبار

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی دیروز به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد.

http://ebinews.com/news/162267